Іспити

ДЛЯ ОСІБ , ЯКІ МАЮТЬ НАМІР СКЛАДАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ІСПИТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА ЗАЙНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Одночасно з заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту Заявник надає наступні документи :

1. документ державного зразка , що підтверджує набуття заявником повної вищої освіти за спеціальностями «правознавство», «правоохоронна діяльність» , «міжнародне право » (оригінал та нотаріально посвідчену копію) ;
2. документ, що підтверджує наявність у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки ( оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію трудової книжки) ;
3. документ встановленої форми (довідка , витяг ) компетентного органу про відсутність судимості ;
4. довідку медичної установи про стан здоров′я Заявника (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма №122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України №12 від 17.01.2002 року) ;
5. власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не
видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва;
6. оригінал та копію документу , який у встановленому законом порядку , підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника ;
7. копію картки фізичної особи-платника податків , за виключенням випадків , коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку.

8. Фото — 1шт.

Відповідно до Рішення Ради адвокатів України № 123 від 13.11.2015 року «Про порядок здійснення плати за складення кваліфікаційного іспиту» встановлено, що плата за складення кваліфікаційного іспиту здійснюється в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування (КДКА та ВКДКА) двома платежами, згідно наступного розподілу:
— шляхом перерахування 80% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту (в розмірі трьох прожиткових мінімумів , установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту) на поточний рахунок відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
— шляхом перерахування 20% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту (в розмірі трьох прожиткових мінімумів , установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту) на поточний рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

1. Рахунок для внесення коштів на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА Рівненської області.
Отримувач : Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Рівненської області
Код ЗКПО 34112763
р/р 26004000014754
ВАТ „Державний експортно-імпортний банк України” філія
в м. Рівне
Код банку 322313
Внесок на організаційно — технічне забезпечення діяльності – 4228,80 грн.

2. Рахунок для внесення коштів на ВКДКА:

Назва банку АТ «УкрСиббанк»
Код банку 351005
Р/рахунок 26008431747900
Отримувач Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
Код ЄДРПОУ отримувача 26080214

Призначення платежу: ПІБ платника, ідентифікаційний код платника, 20% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту

Сума: 1057,20 грн.

Зразок заяви

Згода на обробку персональних даних.

Зразок довідки.

 

 

comments powered by HyperComments [post_gallery] Різна інформація

Шановні адвокати!

08/06/2018
Терміново потрібна фінансова допомога   адвокату Бондаренку Юрію Васильовичу, який вкрай тяжкому стані перебуває в лікарні. Просимо небайдужих, по можливості, фінансово підтримати…
Дальше

29/05/2018
  КДКА Рівненської області висловлює щирі співчуття адвокату Редзелю Миколі Миколайовичу та його родині і  розділяють горе  з приводу тяжкої…
Дальше

Концепція реформування процедури складення кваліфікаційного іспиту

20/04/2018
Концепція реформування процедури складення кваліфікаційного іспиту Концепція
Дальше

Рішення РАУ №33 від 30 березня 2018 року «Про затвердження роз’яснення щодо здійснення адвокатом та його помічником представництва різних сторін в одній господарській справі»

20/04/2018
Рішення РАУ №33 від 30 березня 2018 року «Про затвердження роз’яснення щодо здійснення адвокатом та його помічником представництва різних сторін…
Дальше

Send this to a friend