Про іспит

ДЛЯ ОСІБ , ЯКІ МАЮТЬ НАМІР СКЛАДАТИ КВАЛІФІКАЦІЙИЙ ІСПИТ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА ЗАЙНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ.

Рішенням № 270 від 17 грудня 2013 року Рада адвокатів України затвердила у новій редакції Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, ознайомитися з яким можна за посиланням.

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:

  1. Звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області;
  2. Скласти заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, додатково надати письмову згоду на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених відомостей та надати згоду на зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА;
  3. Сформувати пакет документів, перелік яких викладено нижче та надати його до КДКА.

Перелік документів, які необхідно надати до КДКА Рівненської області для складення кваліфікаційного іспиту:

1). документ державного зразка (оригінал та нотаріально посвідчену копію) та додатки до нього, що підтверджують набуття заявником повної вищої юридичної освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) — другий (магістерський) рівень, спеціальність – «право», «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право»;

2). документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску, та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;

3). довідку встановленої форми, яка містить відомості з персонально- довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України про відсутність (наявність) судимості» (скорочену);

4). довідку медичної установи про стан здоров’я Заявника (довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин форма № 100-2/о, затверджена Наказом МОЗ України № 651 від 18.04.2022 року).

5). оригінал та копію документу, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника;

6). копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку;

7). копію документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

8). одну фотокартку (3 х 4).

9). Витяг/довідка з Реєстру осіб, які виявили бажання скласти іспит з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю після внесення особою встановленої плати. (Рішення № 143 від 16-17 листопада 2022 року)

Рішення № 143 від 16-17.11.2022 року

Відповідно до Рішення Ради адвокатів України № 5 від 03.02.2017 року «Про встановлення плати за складання кваліфікаційного іспиту»  —  плата за складання кваліфікаційного іспиту становить три прожиткових  мінімуми для працездатних осіб, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту та сплачується на день подання заяви на відповідні банківські рахунки. Рішення Ради адвокатів України № 5 від 03 лютого 2017 року.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЛАТИ за отримання витягу/довідки:

 Рахунок  1:

 Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Рівненської області

Код ЗКПО   34112763

р/р   UA 583223130000026004000014754

АТ «Укрексімбанк»(м. Київ)

Код банку      322313

Призначення платежу: 90%  плати за отримання витягу від (ПІБ платника) без ПДВ.

           Сума: 3015.00 грн

Рахунок  2:

Назва

 

 

Національна асоціація адвокатів України

Код ЄДРПОУ 38488439
IBAN UA623209840000026009210281016
Назва банку АТ «ПроКредит Банк»
Код банку 320984
Назва Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
 

Сума:               335.00

Призначення платежу: 10% плати за отримання витягу від (ПІБ платника) без ПДВ

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ВНЕСКУ ЗА СКЛАДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

 Рахунок 1:

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Рівненської області

Код ЗКПО   34112763

р/р   UA 583223130000026004000014754

АТ «Укрексімбанк»(м. Київ)

Код банку      322313

Призначення платежу: 80%  плати за складення кваліфікаційного іспиту адвокатів від (ПІБ платника) без ПДВ.

           Сума: 6240.00 грн

Рахунок 2:

 

Назва Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
Код ЄДРПОУ 26080214
IBAN UA633510050000026008431747900
Назва банку АТ «УкрСиббанк»
Код банку 351005
Назва Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
 

Сума:               1560.00

 Призначення платежу: 20% плати за складення кваліфікаційного іспиту адвокатів від (ПІБ платника) без ПДВ

Зразок заяви

Згода на обробку персональних даних

Програма складення кваліфікаційного іспиту. 

Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, 

 

 

Send this to a friend