Про іспит

ДЛЯ ОСІБ , ЯКІ МАЮТЬ НАМІР СКЛАДАТИ КВАЛІФІКАЦІЙИЙ ІСПИТ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА ЗАЙНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ.

Рішенням № 270 від 17 грудня 2013 року Рада адвокатів України затвердила у новій редакції Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, ознайомитися з яким можна за посиланням.

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:

  1. Звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області;
  2. Скласти заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, додатково надати письмову згоду на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених відомостей та надати згоду на зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА;
  3. Сформувати пакет документів, перелік яких викладено нижче та надати його до КДКА.                                                      Перелік документів, які необхідно надати до КДКА Рівненської області для складення кваліфікаційного іспиту:

1). документ державного зразка (оригінал та нотаріально посвідчену копію) та додатки до нього, що підтверджують набуття заявником повної вищої юридичної освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) — другий (магістерський) рівень, спеціальність – «право», «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право»;

2). документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску, та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;

3). довідку встановленої форми, яка містить відомості з персонально- довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України про відсутність (наявність) судимості» (скорочену);

4). довідку медичної установи про стан здоров’я Заявника (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма № 122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України № 12 від 17.01.2002 року);

5). власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва;

6). оригінал та копію документу, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника;

7). копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку;

8). копію документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

9). одну фотокартку (3 х 4).

Відповідно до Рішення Ради адвокатів України № 5 від 03.02.2017 року «Про встановлення плати за складання кваліфікаційного іспиту»  —  плата за складання кваліфікаційного іспиту становить три прожиткових  мінімуми для працездатних осіб, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту та сплачується на день подання заяви на відповідні банківські рахунки. Рішення Ради адвокатів України № 5 від 03 лютого 2017 року.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ВНЕСКУ ЗА СКЛАДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

      Рахунок :

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Рівненської області

Код ЗКПО   34112763

р/р   UA 583223130000026004000014754

АТ «Укрексімбанк»(м. Київ)

Код банку      322313

Призначення платежу: 80%  плати за складення кваліфікаційного іспиту адвокатів від (ПІБ платника) без ПДВ.

           Сума: 6240.00 грн

 

Назва Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
Код ЄДРПОУ 26080214
IBAN UA633510050000026008431747900
Назва банку АТ «УкрСиббанк»
Код банку 351005
Назва Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
 

Сума:               1560.00

 Призначення платежу: 20% плати за складення кваліфікаційного іспиту адвокатів від (ПІБ платника) без ПДВ

 

Зразок заяви

Зразок довідки

Згода на обробку персональних даних

Програма складення кваліфікаційного іспиту. 

Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, 

 

 

Send this to a friend